Pluggomaten logotype
Testa gratis!
Klicka här
info@pluggomaten.se
@pluggomaten
version: 1.00.03
cookies
Lärare

Pluggomaten är ett komplement till undervisningen i skolan och ska ses som ett hjälpmedel till elever och föräldrar. Tjänsten kommer ständigt att vidareutvecklas för att täcka in fler områden och uppkomna behov. Vi hoppas att Pluggomaten kommer att vara en naturlig del i många elevers dagliga skolarbete hemma.

Kontakta oss gärna om du har idéer, vi är intresserade av ett nära samarbete med engagerade lärare.